Czym jest DDA

DDA to skrótowiec, który jest coraz bardziej powszechnie stosowany nie tylko przez psychologów i psychoterapeutów, ale również w życiu codziennym. Odnosi się do osób, które jako dzieci doświadczyły wychowania w rodzinie z problemem alkoholowym. Obecnie są one dorosłe i same doświadczają trudności w życiu codziennym, które warto poddać diagnostyce i leczeniu.

Co warto wiedzieć o DDA?

DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików, to syndrom, który występuje u szerokiej grupy osób. Oznacza sytuację, w której obecnie dorosła osoba, wychowana jako dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym, doświadcza obecnie trudności życiowych ze względu na konkretne schematy działania, które u siebie utrwaliła.

DDA, podobnie jak DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych), nie jest uznawane za chorobę, która wymaga leczenia. Dlatego też leczenie DDA jest określeniem bardzo nieprecyzyjnym i nie odnosi się do konkretnie wyznaczonych procedur medycznych. Jednakże, ze względu na szereg trudności doświadczanych przez te osoby, syndrom DDA powinien zostać poddany konsultacji psychoterapeutycznej i psychiatrycznej. Warto bowiem odkryć przyczyny swoich problemów, związane z nimi i towarzyszące im trudności, a także sposoby na radzenie sobie z nimi.

Dlaczego występuje DDA?

DDA występuje przede wszystkim dlatego, że dzieci wychowane w rodzinach z problemem alkoholowym nie doświadczyły spełniania wszystkich podstawowych potrzeb, w tym potrzeby miłości, akceptacji, uwagi oraz poczucia bezpieczeństwa. Niestety, zamiast dobrej sytuacji w domu rodzinnym, były narażone na bezustanny stres, strach i niepewność. Często borykały się z osamotnieniem, wstydem i niezrozumieniem, a także koniecznością nauczenia się, jak żyć w takim środowisku, aby bezpiecznie przetrwać.

Dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym często dorastają przedwcześnie, ponieważ muszą być nadmiernie odpowiedzialne za siebie, rodzeństwo czy nawet rodziców. Ukrywają swoje uczucia i doświadczenia, rezygnują z marzeń i bliskich kontaktów z innymi. Są pozbawione dobrych wzorców, a złe przenoszą w swoje dorosłe życie.

Charakterystyczne objawy DDA

Osoby doświadczające DDA w swoim dorosłym życiu mogą mieć cały szereg problemów. Wśród nich mogą wystąpić takie charakterystyczne cechy, jak: niska samoocena i brak pewności siebie, zaniedbywanie własnych potrzeb, nadmierna odpowiedzialność za innych oraz przewidywanie wyłącznie negatywnych konsekwencji. Często pojawiają się trudności w relacjach z innymi, strach przed odrzuceniem i nieumiejętność wyrażania uczuć, a także brak zdolności do rozwiązywania konfliktów. Osoby cierpiące na syndrom DDA mogą też bać się nowych wyzwań, unikać podejmowania decyzji i doświadczać poczucia lęku oraz wstydu.

Leczenie DDA

Choć nie istnieją opracowane ścisłe procedury medyczne, które pozwoliłyby na leczenie DDA, wiele osób doświadczających tego problemu może wspomóc swoje codzienne funkcjonowanie poprzez psychoterapię. Pozwala ona na rozpoznanie przyczyn problemów i przepracowanie traumy, a także wypracowanie nowych, lepszych schematów działania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here